Extra Algemene Leden Vergadering 7 oktober

05 september 2019


Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering van tennisvereniging “De Gouwe Smash” te Waddinxveen.
 
Datum: maandag 7 oktober 2019
Tijd: 20.00 uur
Waar: Clubhuis TV DGS
 
Op de algemene ledenvergadering van De Gouwe Smash van 20 februari 2019 hebben de leden unaniem ingestemd met het voornemen om de‘Stichting Exploitatie Tennispark Coenecoop’ (SETC) te gaan ontbinden.
 
In deze extra vergadering wordt e.e.a. toegelicht en de leden gevraagd om in te stemmen met de conceptstatuten en het fusievoorstel om dit proces af te kunnen ronden.
 
Stemgerechtigd: alle actieve senior leden vanaf 18 jaar (slapende en bijzondere leden vallen hier niet onder).
 
U ontvangt morgen een persoonlijke uitnodigingsmail met de agenda en stukken, in totaal 4 bijlagen.
 
De agenda en bijlagen kunt u ook downloaden van onze website. U moet hiervoor wel inloggen op het beveiligde ledengedeelte. 
(*) u logt in met uw bondsnummer of clublidnummer. Het bondsnummer staat op uw KNLTB speelpas. Weet u beide nummers niet (meer) dan kunt u deze via de mail opvragen bij de ledenadministratie

Nieuwscategorieën