Soorten lidmaatschap

Standaard lidmaatschap

De vereniging kent de volgende soorten lidmaatschappen waaraan verschillende rechten zijn verbonden:

Seniorlid

Leden die in het verenigingsjaar 21 jaar of ouder zijn. De speelrechten van deze leden zijn in principe onbeperkt. De seniorleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Seniorlid 18-20 jaar

Leden die in het verenigingsjaar 18, 19 of 20 jaar zijn. De speelrechten van deze leden zijn in principe onbeperkt. De seniorleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Juniorlid alles-in-één pakket

Vanaf verenigingsjaar 2018 is een nieuw alles-in-één pakket voor junioren van 7 t/m 16 jaar beschikbaar gekomen. Zie 'Junior alles-in-één pakket' voor meer informatie.

Junior-leden kunnen tot 19.00 uur op de banen. De juniorleden vanaf 12 jaar mogen ook ’s avonds spelen, indien per juniorlid samen met minimaal één seniorlid is afgehangen (zie ook baanreglement).

Juniorlid 17 jaar

Juniorleden die in het verenigingsjaar 17 jaar worden vallen niet meer onder het alles-in-één pakket.  

Bijzonder lidmaatschap

Daglid

Dit zijn seniorleden die mogen vrij tennissen op maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur. Zij mogen niet in het weekeinde en op feestdagen spelen. Dagleden mogen volledig meedoen met alle activiteiten van de vereniging, behalve die door de KNLTB georganiseerd zijn en het Open toernooi. Ook hebben zij stemrecht tijdens de ALV. Ook dagleden moeten 3 bardiensten draaien: overdag, 's-avonds of in het weekend.

Slapend lid

Een lid kan bij de ledenadministratie schriftelijk aanvragen om ‘slapend lid’ te zijn. Men betaalt daarvoor € 25,- en kan gedurende dit seizoen niet spelen en behoeft geen bardiensten te draaien.

Uitwonend studentlid

Uitwonend studenten die lid van de Gouwe Smash willen blijven, zullen doorgaans alleen in het weekend en in de vakantieperiode kunnen spelen  en kunnen om die reden voor een lagere contributie in aanmerking komen. Zij moeten hiertoe ieder jaar schriftelijk een aanvraag indienen voor dit lidmaatschap. De rechten/plichten zijn hetzelfde als van andere leden. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan dien je dit ieder jaar opnieuw via de mail bij de ledenadministratie aan te vragen. Ter bevestiging kan een bewijs (bijvoorbeeld van DUO) gevraagd worden.

Zomerlid

Dit lidmaatschap is geldig voor de maanden juni t/m augustus. Er is geen automatisch verlenging en dit lidmaatschap moet daarom elk jaar opnieuw worden aangevraagd. U kunt in de zomermaanden vrij spelen en meedoen aan clubevenementen. KNLTB activiteiten (zoals het Open Toernooi horen) hier niet bij.
Het zomerlidmaatschap is in leven geroepen voor sporters met een 'zomerstop'. Daarnaast is het zomerlidmaatschap een uitkomst voor mensen die de tennissport eens willen uitproberen of simpelweg alleen in de de 'mooi-weer'-maanden recreatief willen tennissen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 182 613 393

Address

Kanaaldijk 9
2741 PA Waddinxveen