AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Ook De Gouwe Smash wil zorgvuldig omgaan en transparant zijn met het verwerken en het doorsturen van (persoons)gegevens. Vandaar dat wij druk bezig zijn geweest met het privacy beleid en het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten van (persoons)gegevens.

  • Onze privacyverklaring kun je onderaan deze pagina vinden en is ook opgenomen op onze website op de pagina reglementen.
  • Verder vragen we ouders van minderjarigen een verklaring hierover te tekenen.
  • We respecteren dat wellicht sommige leden of ouders liever geen foto’s wensen op bijvoorbeeld social media of de website. Daar zullen we terughoudend mee om gaan.
  • Als laatste wordt er met de KNLTB kritisch gekeken naar het doorgeven van (persoons)gegevens en de beschikbare apps.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met onze ledenadministratie.

Privacyverklaring.pdf