Reglementen

Een vereniging kan niet zonder regels en reglementen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse reglementen en onderaan de pagina kunt u de diverse reglementen downloaden.

Privacy De privacyverklaring i.v.m. de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
Statuten In de statuten staan 'vaste' regels en richtlijnen die meestal voor vele jaren gelden voor de vereniging. Wijzigen kunnen alleen via een notaris worden vastgelegd.
Huishoudelijk reglement Dit is een nadere detaillering van en aanvulling op de statuten. Het bevat een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Dit zijn dus meestal afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Wijzigingen zijn alleen mogelijk door een bestuursbesluit.
Baanreglement Hierin vindt u praktische informatie over baanbeslag, afhangbord, speelduurwedstrijdpas en speelrecht.
Introducé regels Hierin vindt u de regels die gelden als u een niet-lid wil introduceren op ons park. 
Huis- en Gedragsregels in het clubgebouw  In dit reglement zijn regels opgenomen over het rookbeleid, alcoholbeleid en honden.
Gedragsregels Tennis is in de eerste plaats een technische sport. Voor velen, zo niet allen, betekent dit dat concentratie tijdens het spel van groot belang is. De allerbelangrijkste regel is dan ook: "houd rekening met anderen". Om dit te bevorderen vindt u in de gedragregels enkele tips hiervoor. 
Nuttigen consumpties op kosten van vereniging Als vrijwilligers besteden wij met zijn allen regelmatig wat uurtjes aan de club. Dat zorgt ervoor dat onze vereniging de Gouwe Smash een actieve vereniging is en dat het park er goed onderhouden uit ziet.
Het is niet ongebruikelijk dat mensen tijdens de werkzaamheden een drankje nuttigen en dat deze voor kosten van degene komt waarvoor wordt gewerkt. Uiteraard alles in het redelijke.
Daarom hebben we een overzicht gemaakt van hetgeen wij denken dat redelijk is

 

Huishoudelijke_reglement.pdf Gedragsregels.pdf Baanreglement.pdf Introduceregels.pdf Huis en Gedragsregels.pdf Privacyverklaring.pdf Statuten.pdf Vrijwilligerswerk en consumpties.pdf