Lidmaatschap

Lid worden?
Wilt u lid worden? Dit kan op elk willekeurig moment tijdens het lopende lidmaatschapsjaar. Klik op lid worden om naar het inschrijfformulier te gaan. 
Vanaf eind 2019 hebben wij twee padelbanen in gebruik genomen. Dat betekent dat u nu bij de Gouwe Smash kunt tennissen én padellen, met hetzelfde lidmaatschap.

Welkomstactie
I.v.m. de opening van de nieuwe padelbanen hebben wij een welkomstactie. Maak nu gebruik van deze welkomstactie en betaal het eerste jaar slechts €120,00 voor je lidmaatschap! Deze actie loopt tot 1 juli 2020. Na 1 juli betaal je € 70,00. Hierbij komt € 25,00 inschrijfgeld.

Contributie
Zie contributiebedragen

Soorten lidmaatschap
Iedere 'Gouwe smasher' is lid van tennis- en padelvereniging de Gouwe Smash en mag derhalve gebruik maken van zowel de tennis- als padelbanen. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap af te sluiten voor één van beide sporten. 
De vereniging kent de volgende soorten lidmaatschappen waaraan verschillende rechten zijn verbonden:

Standaardlidmaatschap:
Senior lid Leden die in het verenigingsjaar 21 jaar of ouder zijn. De speelrechten van deze leden zijn in principe onbeperkt. De seniorleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)
Seniorlid 18 - 20 jaar Leden die in het verenigingsjaar 18, 19 of 20 jaar zijn. De speelrechten van deze leden zijn in principe onbeperkt. De seniorleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)
Juniorlid alles-in-één pakket Zie 'Junior alles-in-één pakket' voor meer informatie. 
Junior-leden kunnen tot 19.00 uur op de banen. De juniorleden vanaf 12 jaar mogen ook ’s avonds spelen, indien per juniorlid samen met minimaal één seniorlid is afgehangen (zie ook baanreglement).
Juniorlid 17 jaar Juniorleden die in het verenigingsjaar 17 jaar worden vallen niet meer onder het alles-in-één pakket. 

 

Bijzonder lidmaatschap:
Daglid Dit zijn seniorleden die mogen vrij spelen op maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur. Zij mogen niet in het weekeinde en op feestdagen spelen. Dagleden mogen volledig meedoen met alle activiteiten van de vereniging, behalve die door de KNLTB georganiseerd zijn en het Open toernooi. Ook hebben zij stemrecht tijdens de ALV. Ook dagleden moeten 3 bardiensten draaien: overdag, 's-avonds of in het weekend.
Slapend lid Een lid kan bij de ledenadministratie schriftelijk aanvragen om ‘slapend lid’ te zijn. Men betaalt daarvoor € 25,- en kan gedurende dit seizoen niet spelen en behoeft geen bardiensten te draaien.
Uitwonend studentlid Uitwonend studenten die lid van de Gouwe Smash willen blijven, zullen doorgaans alleen in het weekend en in de vakantieperiode kunnen spelen  en kunnen om die reden voor een lagere contributie in aanmerking komen. Zij moeten hiertoe ieder jaar schriftelijk een aanvraag indienen voor dit lidmaatschap. De rechten/plichten zijn hetzelfde als van andere leden. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan dien je dit ieder jaar opnieuw via de mail bij de ledenadministratie aan te vragen. Ter bevestiging kan een bewijs (bijvoorbeeld van DUO) gevraagd worden.
Zomerlid Dit lidmaatschap is geldig voor de maanden juni t/m augustus. Er is geen automatisch verlenging en dit lidmaatschap moet daarom elk jaar opnieuw worden aangevraagd. U kunt in de zomermaanden vrij spelen en meedoen aan clubevenementen. KNLTB activiteiten (zoals het Open Toernooi horen) hier niet bij.
Het zomerlidmaatschap is in leven geroepen voor sporters met een 'zomerstop'. Daarnaast is het zomerlidmaatschap een uitkomst voor mensen die de tennissport eens willen uitproberen of simpelweg alleen in de de 'mooi-weer'-maanden recreatief willen tennissen.

Opzeggen
Opzeggen moet schriftelijk of per mail, vóór 1 december, bij de ledenadministratie gebeuren.

Blessureregeling
Als je door een blessure voor een langere tijd bent uitgeschakeld om te kunnen tennissen, raadpleeg dan de blessureregeling voor meer informatie.

Verplichtingen
Als aan alle verplichtingen is voldaan - contributie betalen en inschrijven voor of afkopen van bardiensten - mag er worden getennist en gepadeld!
De nota's voor de contributie worden in februari via de mail verstuurd. 

Bardienstverplichtingen
Alle seniorleden (uitgezonderd slapende leden en leden vanaf 70 jaar) hebben 3 bardienstverplichtingen per seizoen. Het eerste jaar heeft u nog geen bardienstverplichting.
Bestuurs- en commissieleden hebben 1 verplichte bardienst tijdens het seizoen.
Een bardienst duurt ongeveer 3½ uur. 
Het is mogelijk de verplichte bardiensten af te kopen.

Meer informatie
Mocht u na het lezen nog vragen hebben neem dan gerust contact op met de ledenadministratie.

Elly de Jager

 [email protected]