Lidmaatschap

Lid worden?
Wilt u lid worden? Dit kan op elk willekeurig moment tijdens het lopende lidmaatschapsjaar. Klik op lid worden om naar het inschrijfformulier te gaan. 
Vanaf eind 2019 hebben wij twee padelbanen in gebruik genomen. Dat betekent dat u nu bij de Gouwe Smash kunt tennissen én padellen, met hetzelfde lidmaatschap.

Contributie
Zie contributiebedragen

Soorten lidmaatschap
Iedere 'Gouwe smasher' is lid van tennis- en padelvereniging de Gouwe Smash en mag derhalve gebruik maken van zowel de tennis- als padelbanen. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap af te sluiten voor één van beide sporten. 
De vereniging kent de volgende soorten lidmaatschappen waaraan verschillende rechten zijn verbonden:

Standaardlidmaatschap:
Senior lid Leden die in het verenigingsjaar 21 jaar of ouder zijn. De speelrechten van deze leden zijn in principe onbeperkt. De seniorleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)
Seniorlid 17 - 20 jaar Leden die in het verenigingsjaar 17, 18, 19 of 20 jaar zijn. De speelrechten van deze leden zijn in principe onbeperkt. De seniorleden (vanaf 18 jaar) hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
Juniorlid alles-in-één pakket Zie 'Junior alles-in-één pakket' voor meer informatie. 
Junior-leden kunnen tot 19.00 uur op de banen. De juniorleden vanaf 12 jaar mogen ook ’s avonds spelen, indien per juniorlid samen met minimaal één seniorlid is afgehangen (zie ook baanreglement).

 

Bijzonder lidmaatschap:
Daglid Dit zijn seniorleden die mogen vrij spelen op maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur. Zij mogen niet in het weekeinde en op feestdagen spelen. Dagleden mogen volledig meedoen met alle activiteiten van de vereniging, behalve die door de KNLTB georganiseerd zijn en het Open toernooi. Ook hebben zij stemrecht tijdens de ALV. Ook dagleden moeten 3 (bar)diensten draaien: overdag, 's-avonds of in het weekend.
Slapend lid Een lid kan bij de ledenadministratie schriftelijk aanvragen om ‘slapend lid’ te zijn. Men betaalt daarvoor € 25,- en kan gedurende dit seizoen niet spelen en behoeft geen (bar)diensten te draaien.
Uitwonend studentlid Uitwonend studenten die lid van de Gouwe Smash willen blijven, zullen doorgaans alleen in het weekend en in de vakantieperiode kunnen spelen  en kunnen om die reden voor een lagere contributie in aanmerking komen. Zij moeten hiertoe ieder jaar schriftelijk een aanvraag indienen voor dit lidmaatschap. De rechten/plichten zijn hetzelfde als van andere leden. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan dien je dit ieder jaar opnieuw via de mail bij de ledenadministratie aan te vragen. Ter bevestiging kan een bewijs (bijvoorbeeld van DUO) gevraagd worden.
Zomerlid Dit lidmaatschap is geldig voor de maanden juni t/m augustus. Er is geen automatisch verlenging en dit lidmaatschap moet daarom elk jaar opnieuw worden aangevraagd. U kunt in de zomermaanden vrij spelen en meedoen aan clubevenementen. KNLTB activiteiten (zoals het Open Toernooi horen) hier niet bij.
Het zomerlidmaatschap is in leven geroepen voor sporters met een 'zomerstop'. Daarnaast is het zomerlidmaatschap een uitkomst voor mensen die de tennissport eens willen uitproberen of simpelweg alleen in de de 'mooi-weer'-maanden recreatief willen tennissen.

Opzeggen
Opzeggen moet schriftelijk of per mail, vóór 1 december, bij de ledenadministratie gebeuren.

Blessureregeling
Als je door een blessure voor een langere tijd bent uitgeschakeld om te kunnen tennissen, raadpleeg dan de blessureregeling voor meer informatie.

Verplichtingen
Als aan alle verplichtingen is voldaan - contributie betalen en inschrijven voor diensten - mag er worden getennist en gepadeld!
De nota's voor de contributie worden begin januari via de mail verstuurd. 
Meer informatie over de dienstverlichtingen ...

Meer informatie
Mocht u na het lezen nog vragen hebben neem dan gerust contact op met de ledenadministratie.

Elly de Jager

 [email protected]