Baanverlichting tennisbanen

Vanaf 20 december 2022 is de baanverlichting voor de banen 1 t/m 5 vervangen door  LED lampen!

Dit heeft gevolgen voor de schakelaars om de verlichting aan/uit te doen! De nieuwe schakelaars hangen nu met instructie in de hal van ons clubgebouw.

De verlichting kan gelijktijdig op de banen 1 t/m 5 worden aangezet. Ook kan de verlichting per baan worden geregeld. Elke mast heeft 6 ledlampen. Hoe werkt het?

  • Wil je baan 1 gebruiken, dan druk je 2 seconden op het knopje van baan 1, laat dan knopje los en het groene lampje gaat branden en gelijktijdig ook de baanverlichting.
  • Wil je baan 2 gebruiken, dan druk je 2 seconden op het knopje van baan 2, laat knopje los en het groene lampje gaat dan branden en gelijktijdig ook de baanverlichting. De 6 ledlampen van elke mast langs baan 2 en 2 ledlampen van elke mast langs baan 3 gaan gelijktijdig branden om de juiste belichting te krijgen op baan 2.
  • Wanneer je alleen baan 3 wilt gebruiken, dan de zelfde procedure volgen en dan gaan de 6 ledlampen van elke mast langs baan 3 en 2 ledlampen van de masten langs baan 2 branden.
  • Uiteraard kan ook gelijktijdig de verlichting op de banen 2 en 3 worden ingeschakeld en dan branden alle 6 ledlampen van de 4 masten.
  • Dit protocol geldt ook voor de verlichting op de banen 4 en 5.
  • Wil je alle 5 banen gelijktijdig verlichten, dan moet je 5 knopjes indrukken.
  • Om de verlichting uit te doen, druk je weer 2 seconden op het desbetreffende knopje en het groene lampje en verlichting is uit.

De schakelaar voor de padelbanen blijft in de keukenkast zoals het nu is.

Door de investering in de LED verlichting kunnen we de kosten van energie aanzienlijk verlagen. Let er op dat alleen die verlichting wordt ingeschakeld op de banen die gebruikt worden en uitschakelen wanneer er niet meer gespeeld wordt!