Bardiensten

Algemene regels (bar)diensten

Raadpleeg de dienstenpagina voor algemene informatie over hoe je kunt plannen, wie er diensten moeten uitvoeren, welke mogelijkheden er zijn etc. 

Op deze pagina is specifieke informatie over de bardiensten opgenomen.

Bardienst richtlijnen
In de map achter de bar kun je alle nodige informatie vinden voor je bardienst. Hou daarnaast i.v.m. Covid de volgende extra richtlijnen in acht.

Bardiensten tot sluit
Op de vrijdag- en zaterdagavonden tijdens de KNLTB competities staan ook bardiensten ingepland
van 18.30 uur of 19.30 uur tot sluit. Dat wil in de praktijk zeggen, dat de bardienst vanaf begintijd tot in principe de laatste wedstrijdspelers zijn vertrokken, duurt. Deze speciale bardiensten zullen als 2 bardiensten worden geteld!

Bardienst tijdens competitie of les
Het is niet toegestaan je bardienst in te roosteren op de dag dat je competitie speelt of als je les
hebt!

Bardiensten afkopen
De mogelijkheid bestaat om je 3 bardiensten voor € 75,- of 1 bardienst (Bestuurs- en
commissieleden) voor € 25,- af te kopen. Stuur dan een mail naar [email protected] met daarin je gegevens en hoeveel diensten je af wil kopen. Het geld mag je dan gelijk overmaken naar NL87INGB0004208933 t.n.v. Tennisvereniging De Gouwe Smash.

Extra bardiensten draaien en leden die tegen betaling bardiensten willen overnemen
Wil je extra bardiensten van een ander lid overnemen tegen een vergoeding van € 25,- , stuur dan een mail naar [email protected] met je naam. 

Informatie en namen van leden die tegen betaling willen overnemen ...

Bardiensten ruilen
Het is mogelijk om diensten te ruilen met andere leden. Benader zelf een ander lid om te ruilen. Mail naar [email protected] als de ruil geregeld is, zodat de namen ook op de site omgeruild kunnen worden.

Niet op komen dagen bij de bardienst
Bij het niet vervullen van je geplande bardienst zonder geldige reden, zal een boeterekening volgen van € 35.-

Geannuleerde bardiensten
Als een dienst onverhoopt geen doorgang kan vinden wordt je verzocht de dienst op een later moment in te halen.