Bardiensten

Algemene regels (bar)diensten

Raadpleeg de dienstenpagina voor algemene informatie over hoe je kunt plannen, wie er diensten moeten uitvoeren, welke mogelijkheden er zijn etc. 

Op deze pagina is specifieke informatie over de bardiensten opgenomen.

Bardienst instructies
Lees de instructies bardienst goed door, deze staat als download op deze pagina. In de map achter de bar kun je alle nodige informatie vinden voor je bardienst.

Pasjes tijdens KNLTB competitiedagen i.p.v. papieren bonnen
Met ingang van de voorjaarscompetitie 2022 wordt er niet meer gewerkt met papieren bonnen per team maar in plaats daarvan zijn er pasjes, welke in de kassa-lade liggen. Meer informatie...

Bardiensten tot sluit
Op de vrijdag- en zaterdagavonden tijdens en de KNLTB competities staan ook bardiensten ingepland van 19.30 uur tot maximaal 01.30 uur. Deze speciale bardiensten zullen als 2 bardiensten worden geteld.

Bardienst tijdens competitie of les
Het is niet toegestaan je bardienst in te roosteren op de dag dat je competitie speelt of als je les hebt!

Bardiensten afkopen
De mogelijkheid bestaat om de 3 diensten af te kopen voor € 30,- per dienst.  Stuur dan een mail naar [email protected] met daarin je gegevens en hoeveel diensten je af wil kopen. Het geld mag je dan gelijk overmaken naar NL87INGB0004208933 t.n.v. tennis- en padelvereniging De Gouwe Smash.

Extra bardiensten draaien en leden die tegen betaling bardiensten willen overnemen
Wil je extra bardiensten van een ander lid laten overnemen tegen een vergoeding , stuur dan een mail naar [email protected] met je naam en de naam van degene die je bardienst overneemt. In het systeem zullen we de naam bij de dienst wijzigen, zodat je vervanger de herinneringsmailen zal ontvangen.

Informatie en namen van leden die tegen betaling willen overnemen ...

Bardiensten ruilen
Het is mogelijk om diensten te ruilen met andere leden. Benader zelf een ander lid om te ruilen. Mail naar [email protected] als de ruil geregeld is, zodat de namen ook op de site omgeruild kunnen worden.

Niet op komen dagen bij de bardienst
Bij het niet vervullen van je geplande bardienst zonder geldige reden, zal een boeterekening volgen van € 35.-

Geannuleerde bardiensten
Als een dienst onverhoopt geen doorgang kan vinden wordt je verzocht de dienst op een later moment in te halen.

Kassapas competitieteams.pdf bardienst instructies.pdf