Diensten

Waarom?

Gedurende het hele jaar worden er veel activiteiten georganiseerd. Leden die zich vrijwillig en met veel enthousiasme inzetten, maken van De Gouwe Smash de vereniging die wij zijn.

Maar wij verwachten ook een bijdrage van alle leden, bijvoorbeeld voor het bemannen van onze bar. Alle leden zijn verplicht 3 diensten per jaar uit te voeren. Dit zullen voornamelijk bardiensten zijn, maar ook andere diensten ziijn mogelijk. 

Wie?

 • Alle seniorleden hebben 3 verplichte diensten per seizoen.
 • Bestuurs- en commissieleden hebben 1 verplichte dienst tijdens het seizoen.

Uitgezonderd zijn

 • Slapende leden
 • Leden vanaf 70 jaar
 • Nieuwe leden in het jaar dat ze lid worden. Ben je na 1 september lid geworden, dan ben je vrijgesteld van diensten voor het jaar daarop volgend.

Welke diensten kun je uitvoeren?

 • Bardienst
  Meer informatie ...
 • Bardienst tot sluitingstijd
  Meer informatie ...
 • Clubhuis activiteit
  Het clubhuis en de terrassen inrichten en schoonmaken.
 • Onderhoudsdienst banen
  Helpen bij baanonderhoud, voornamelijk aan begin van het seizoen.
 • Tenniskids activiteit
  Hulp bij tenniskids op vrijdagmiddag (15:30 tot 18:30).
 • Tuindienst
  Helpen bij tuinonderhoud, voornamelijk aan begin van het seizoen

Algemene informatie

Een dienst duurt ongeveer 3,5 uur.
Diensten kunnen worden afgekocht.

In het systeem telt elke dienst voor 1 punt, behalve de bardiensten tot sluit. Zorg dat je bij elkaar 3 punten indeelt. NB: Het is mogelijk om voor meer dan 3 punten in te delen, dus let hier zelf goed op! Als je het leuk vindt mag je meer diensten draaien.

Inplannen van diensten

Aan het begin van het seizoen ontvangen jullie een uitnodiging via de mail om diensten in te plannen. Het kan zijn dat je nog niet alle diensten voor het complete seizoen ziet. Diensten voor later in het seizoen zullen op een later tijdstip beschikbaar komen. Via de mail sturen wij de leden een uitnodiging om diensten in te plannen, zodra er diensten zijn vrijgegeven die ingepland kunnen worden.

Je kunt op 2 manieren een dienst inplannen:

 1. via de ClubApp (kies Club en dan Diensten)
 2. via de clubwebsite (log in op het ledengedeelte en ga naar het tabblad 'Diensten'

Meer informatie over inloggen...

Bevestiging, herinnering ...
De uitnodiging voor het inplannen van diensten, bevestigingen, wijzigingen, verwijderingen en herinneringen van ingeplande diensten ontvang je via de mail. 

Diensten afkopen
De mogelijkheid bestaat om de 3 diensten voor € 75,- of 1 dienst (Bestuurs- en
commissieleden) voor € 25,- af te kopen.
Stuur dan een mail naar [email protected] met daarin je gegevens en hoeveel diensten je af wil kopen. Het geld mag je dan gelijk overmaken naar NL87INGB0004208933 t.n.v. Tennisvereniging De Gouwe Smash.

Niet op komen dagen bij de dienst
Bij het niet vervullen van je geplande dienst zonder geldige reden, zal een boeterekening volgen van € 35.-

Geannuleerde diensten
Als een dienst onverhoopt geen doorgang kan vinden wordt je verzocht de dienst op een later moment in te halen.

Vragen?

Neem contact op met de dienstenbeheerder via:

 [email protected]