Diensten

Waarom?

Gedurende het hele jaar worden er veel activiteiten georganiseerd. Leden die zich vrijwillig en met veel enthousiasme inzetten, maken van De Gouwe Smash de vereniging die wij zijn.

Maar als lid van onze vereniging verwachten wij ook dat jij je steentje bijdraagt. Bij je lidmaatschap hoort namelijk de verplichting om 3 diensten per jaar uit te voeren. Dit zullen voornamelijk bardiensten zijn, maar je kunt ook beperkt andere diensten kiezen. 

Wie?

 • Alle seniorleden hebben 3 verplichte diensten per seizoen.
 • Nieuwe leden hoeven in het kalenderjaar dat ze lid worden geen diensten uit te voeren.

Uitgezonderd zijn

 • Leden van bestuur of commissies.
 • Slapende leden
 • Leden vanaf 70 jaar

Welke diensten kun je uitvoeren?

 • Bardienst
  Meer informatie ...
 • Clubhuis activiteit
  Het clubhuis en de terrassen inrichten en schoonmaken.
 • Onderhoudsdienst banen
  Helpen bij baanonderhoud. 
 • Tenniskids activiteit
  Hulp bij tenniskids op vrijdagmiddag op de baan en achter de baan (15:30 tot 19:00). 
 • Tuindienst
  Helpen bij tuinonderhoud.

Algemene informatie

Een dienst duurt ongeveer 3,5 tot 4 uur.
Diensten kunnen worden afgekocht.

In het systeem telt elke dienst voor 1 punt, behalve de langere bardiensten zoals 'bardienst tot sluit'. Zorg dat je bij elkaar 3 punten indeelt. NB: Het is mogelijk om voor meer dan 3 punten in te delen, dus let hier zelf goed op! Als je het leuk vindt mag je meer diensten draaien.

Tijdens een dienst mag je een consumptie nuttigen op kosten van de vereniging. Meer informatie en richtlijnen ...

Inplannen van diensten

Aan het begin en enkele keren gedurende het seizoen ontvangen jullie een uitnodiging via de mail om diensten in te plannen. Het kan zijn dat je nog niet alle diensten voor het complete seizoen ziet. Diensten voor later in het seizoen zullen op een later tijdstip beschikbaar komen. Via de mail sturen wij de leden een uitnodiging om diensten in te plannen, zodra er diensten zijn vrijgegeven die ingepland kunnen worden.

Je kunt op 2 manieren een dienst inplannen:

 1. via de ClubApp (kies Club en dan Diensten)
 2. via de clubwebsite (log in op het ledengedeelte en ga naar het tabblad 'Diensten'

Meer informatie over inloggen...

Bevestiging, herinnering ...
De uitnodiging voor het inplannen van diensten, bevestigingen, wijzigingen, verwijderingen en herinneringen van ingeplande diensten ontvang je via de mail. 

Diensten afkopen
De mogelijkheid bestaat om de 3 diensten af te kopen voor € 30,- per dienst. 
Stuur dan een mail naar [email protected] met daarin je gegevens en hoeveel diensten je af wil kopen. Het geld mag je dan gelijk overmaken naar NL87INGB0004208933 t.n.v. tennis-en padelvereniging De Gouwe Smash.

Niet op komen dagen bij de dienst
Bij het niet vervullen van je geplande dienst zonder geldige reden, zal een boeterekening volgen van € 35.-

Geannuleerde diensten
Als een dienst onverhoopt geen doorgang kan vinden wordt je verzocht de dienst op een later moment in te halen.

Vragen?

Neem contact op met de dienstenbeheerder via: [email protected]