Bestuur

De vereniging heeft een bestuur dat door en uit de leden wordt gekozen en dat bestaat uit zeven personen:

  • Voorzitter: Nico Dolmans
  • Penningmeester: Eric van Westing
  • Secretaris: Ton Folge
  • Voorzitter Technische Commissie: Tamara ten Berge
  • Voorzitter Jeugdcommissie: Arian Koning
  • Voorzitter Onderhoudscommissie: Kees Vermeij
  • Voorzitter Barcommissie: Frans Vermond

De commissieleden worden door de voorzitters benoemd in overleg met de overige leden van het bestuur.

In de loop van elk verenigingsjaar wordt in maart een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Hierin wordt zowel inhoudelijk als financieel teruggekeken op het vorige seizoen en wordt gekeken naar het lopende seizoen. Tijdens de ALV wordt gestemd over bepaalde voorstellen, zoals de benoeming van (nieuwe) bestuursleden.

 [email protected]