Blessureregeling

Voor wie?

Indien een lid minimaal 3 maanden achtereen door een blessure is uitgeschakeld om te kunnen tennissen en/of padellen, kan men van deze regeling gebruik maken.

Hoe aanvragen?

Aanvraag dient schriftelijk bij de ledenadministratie te worden ingediend, met bijsluiting van het pasje.

Beoordeling aanvraag

Het bestuur beoordeelt de aanvraag.

  • Bij akkoord is de datum van ontvangst tevens de ingangsdatum van de regeling.
  • Als de aanspraak op de blessureregeling voor het gehele seizoen wordt toegewezen, dan wordt alleen € 25,00 in rekening gebracht voor kosten KNLTB en administratie.
  • Maak je voor een gedeelte van het jaar gebruik van de blessureregeling (minimaal 3 maanden), dan zal het toe te kennen bedrag naar rato van het aantal maanden worden berekend.

Verrekening van contributie

De toegekende bedragen worden verrekend met de contributie van het volgende verenigingsjaar. Leden die aan het einde van het seizoen hun lidmaatschap opzeggen en die gedurende het seizoen gebruik hebben gemaakt van de blesssureregeling kunnen geen verrekening tegemoet zien.

Verplichtingen

De (bar)diensten blijven voor de leden die gebruik maken van de blessureregeling gewoon van kracht.