Nuttigen van consumpties op kosten van de vereniging

Als vrijwilligers besteden wij met zijn allen regelmatig wat uurtjes aan de club. Dat zorgt ervoor dat onze vereniging de Gouwe Smash een actieve vereniging is en dat het park er goed onderhouden uit ziet.

Het is niet ongebruikelijk dat mensen tijdens de werkzaamheden een drankje nuttigen en dat deze voor kosten van degene komt waarvoor wordt gewerkt. Uiteraard alles in het redelijke.

Nu ben ik als penningmeester zelf pas 2,5 jaar lid en met mij zijn er nog vele andere nieuwe leden. In de praktijk blijkt dat het niet helemaal meer duidelijk is wat nu gebruikelijk is met betrekking tot het nuttige van consumpties op kosten van de vereniging.

Daarom hebben we een overzicht gemaakt van hetgeen wij denken dat redelijk is. Dit is geen hard getal maar een richtlijn en wij hopen dat jullie zelf ook de redelijkheid in relatie tot de gepleegde inspanning in de gaten houden. Zie hieronder het aantal consumpties in relatie met de tijdsduur.

*) in overleg met de barcommissie kan worden gezorgd voor een broodje als lunch

Veel commissies vinden het leuk om één keer per jaar met elkaar uit eten te gaan. Dat versterkt de band binnen de commissie en is uiteraard gezellig. De vereniging draagt dan € 17,50 bij per commissielid wat dan achteraf in één keer voor de hele commissie mag worden gedeclareerd.

Mochten naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn ? Neem gerust contact met mij op.

Eric van Westing
Penningmeester