Contributiebedragen

Contributie, inschrijf- en afkoopkosten 2019

Contributie
Seniorlid 160,00
Seniorlid 18-20 jaar 128,00
Juniorlid 17 jaar  81,00
Juniorlid alles-in-één  (*) 234,00
Daglid 132,00
Zomerlid  80,00
Inschrijfkosten
Inschrijfkosten eenmalig 25,00
Inschrijfkosten eenmalig junior  12,50
Afkoopkosten bardienst
Afkoop 3 verplichte bardiensten per seizoen 75,00
Afkoop 1 bardienst bestuur- en commissieleden 25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Juniorlid alles-in-één

  • bij betaling in 1x bedraagt de contributie € 230,00
  • bij betaling in 6 termijnen betaalt u 6 x € 39,00 (in totaal € 234,00)

Inschrijfkosten

De inschrijfkosten zijn eenmalig en betaald u in het jaar dat u lid wordt. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd en binnen maximaal 1 kalenderjaar opnieuw wordt hervat, zijn de inschrijfkosten niet opnieuw verschuldigd. Indien het lidmaatschap na 1 kalenderjaar wordt hervat, zijn de inschrijfkosten wel opnieuw verschuldigd. 

Verplichtingen

Alle seniorleden (uitgezonderd slapende leden en leden vanaf 70 jaar) hebben 3 bardienstverplichtingen per seizoen. Een bardienst duurt ongeveer 3½ uur. Bestuurs- en commissieleden hebben 1 verplichte bardienst tijdens het seizoen.
Het is mogelijk de verplichte bardiensten af te kopen. Slechts als aan alle verplichtingen is voldaan - contributie betalen en inschrijven voor of afkopen van bardiensten - mag er worden getennist!

Inning contributie via KNLTB.Collect

De inning van de contributie is uitbesteed aan KNLTB.Collect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: KNLTB.Collect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 182 613 393

Address

Kanaaldijk 9
2741 PA Waddinxveen