Onderhoudscommissie (OC)

De onderhoudscommissie (OC) is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele park. De voorzitter en de leden zorgen elk jaar voor het onderhoud van de banen, het gebouw en het terrein. Het speelklaar maken van de Canada Tenn, Tennisforce 2 en padelbanen aan het begin van het seizoen gebeurt in eigen beheer. Het dagelijks onderhoud is uitbesteed aan de groundsman Ad ten Berge. De groundsman neemt gedurende een aantal uren per week het schoonmaken, bijwerken, beregenen e.d. voor zijn rekening.

Ieder lid wordt geacht na het spelen baanonderhoud te plegen. Een "gesleepte" baan is plezierig om op te spelen, onthoudt dit een ander niet. Het slepen van de baan moet echt tot en met de buitenzijde van de banen gebeuren. Als dit niet gedaan wordt, kan er mos aangroeien en kan de baan glad worden. (Mede)spelers kunnen dan uitglijden en dit komt de veiligheid niet ten goede.

Naast slepen is het vochtig houden van de banen noodzakelijk, vooral tijdens de droge / warme zomermaanden wanneer regen uitblijft. Hiervoor is het park van De Gouwe Smash voorzien van een automatische beregening. Beregening gebeurt automatisch 's nachts/'s ochtends vroeg en is in de drogere periode ook overdag ingesteld. Door middel van een zoemer worden de spelers gewaarschuwd en moet men de banen direct slepen en verlaten. Hiervoor heeft men ongeveer 5 minuten.

Zowel de leden van de O.C. als de groundsman en bestuursleden kunnen de banen tijdelijk sluiten i.v.m. onderhoud, leden verplichten te slepen of aan te spreken op schoenen waarvan het profiel niet in orde is. Men mag de tennis- en padelbanen alleen betreden met hiervoor bestemde tennisschoenen.

Dit zijn schoenen met een heel licht profiel, gelijk aan de schoenen die voor gravel worden gebruikt. Schoenen met een grof profiel kunnen wel sportschoenen zijn, maar niet geschikt voor tennisbanen.

 [email protected]