Padel

September 2019

De aanleg is gestart. Eind november is de schatting staat alles op z’n pootjes. Bekijk bijgaand document met 3D tekeningen om alvast een indruk te krijgen van de nieuwe sportieve aanwinst.

Klik hier om de foto's van de aanleg te bekijken.

20-8-2019: update

Ja, het gaat echt gebeuren. Als alle partijen zich aan de afspraken houden zal in de laatste week van september een aanvang worden gemaakt met de sloop van de minibaan, de oefenkooi en al het noodzakelijke groen dat zich nu nog bevindt op de plaats waar de Padel banen zijn geprojecteerd.

In de eerste week van oktober wordt er dan gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals heien en betonringband aanmaken. Zoals het plan er nu uitziet zal ongeveer eind november het grote werk zijn gedaan. Er zal dan nog wat gewerkt moeten worden om de banen heen, zoals betegelen en mogelijk nog het aanleggen van een tweetal terrassen; één aan kopzijde van het Coenecoop College en één aan de andere kant van de twee banen.

Spannend!!!!!!!!. We kijken er naar uit. Geweldig om een nieuwe activiteit voor iedereen  aan ons veelzijdige clubje toe te voegen.

Vragen of aanmelden voor een kleine taak voor de afronding van het project??
Vraag, bel of mail naar Gerard van Kampen 06-53399773.

1-7-2019: update

De laatste berichten over de ontwikkeling van de padelbanen dateren al weer van een jaartje geleden. Aangezien het bestuur heeft besloten, dat de bouw van deze banen mede afhankelijk was van de toe kennen 20% subsidie heeft de ontwikkeling behoorlijke vertraging opgelopen.

Afgelopen week echter is het verzoek tot verkrijgen van de subsidie gehonoreerd, wel weer onder enige voorwaarden, en dat betekent dat de gesprekken/onderhandelingen met een tweetal Padel bouwers weer kunnen worden opgestart.

Het blijkt onverstandig te zijn om een prognose los te laten op de termijn waarop we met z’n allen kunnen gaan “padellen”. Het is wel een sterke wens om realisatie nog dit jaar te krijgen, maar de bouwers hebben het erg druk.

We hopen zo snel mogelijk vorderingen op het park te kunnen waarnemen. Nog even repeteren?

De locatie van deze banen is geprojecteerd op de plaats van het miniveld en oefenkooi. Padelbanen hebben  naast haar eigenlijke gebruik ook een functie voor de jeugd als minibaan en oefenkooi.

Padel commissie.

Padel DGS 3D.pdf